Ընդհանուր անգլերենի դասընթացը ներառում է քերականության, գրելու, կարդալու, խոսելու, լսելով հասկանալու հմտությունները զարգացնող ինտերակտիվ թեմաներ: