Դասընթացը ներառում է քերականության, խոսելու, գրելու, կարդալու, լսելով հասկանալու հմտությունները զարգացնող ինտերակտիվ թեմաներ: